Όλα τέθηκαν επί τάπητος στη συζήτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών με τους εκπροσώπους της τρόικας.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη ΔΕΗ, τα νέα οργανογράμματα των δήμων και η εθελοντική ενδοδημοτική κινητικότητα κυριάρχησαν στις επαφές των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), εξετάστηκαν οι οφειλές προς τη ΔΕΗ τόσο των δήμων όσο και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Σχετικά με τις οφειλές των δήμων, θα διερευνηθεί σε ποιον βαθμό η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ (στο πλαίσιο του «Καλλικράτη») συνοδεύτηκε από τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, προκειμένου να καταβάλλονται οι απαιτούμενες δαπάνες.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα για τις οφειλές των ΔΕΥΑ, που είναι δημοτικές επιχειρήσεις και όχι δημόσιες επιχειρήσεις όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, των οποίων οι οφειλές καταβλήθηκαν σαν δημοσίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχετικά με το ζήτημα των νέων οργανογραμμάτων, εντός του καλοκαιριού η Task Force πρόκειται να παραδώσει στο υπουργείο τα πέντε πιλοτικά μοντέλα δήμων, που έχουν σχεδιασθεί με βάση τη μορφολογία, τη γεωγραφική θέση, τον πληθυσμό και άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν διαφορετικές ανάγκες διοίκησης των δήμων.

Το σύνολο των δήμων αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τα οργανογράμματά του έως τα τέλη του έτους, με τις νέες δημοτικές αρχές που αναλαμβάνουν τον Σεπτέμβριο, να επωμίζονται το σχετικό βάρος.

Το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την εθελοντική ενδο-δημοτική κινητικότητα, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα βρεθούν οι υπολειπόμενοι 2.000 εργαζόμενοι από δήμους, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.