Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, συζήτησαν στο υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασμάνης και οι επικεφαλής της τρόικας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, στη συνάντηση δεν τέθηκαν θέματα σχετικά με ρυθμίσεις χρεών αγροτικής γης και με πωλήσεις φορέων και οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο.