Κενή παραμένει η θέση του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος από τις 20 Ιουνίου οπότε και έληξε η θητεία της Ελ. Λουρή.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ που συνεδρίασε σήμερα, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της Τράπεζας, το θέμα της πλήρωσης της θέσης του υποδιοικητή δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει, η κυβέρνηση εισηγείται προς το Γενικό Συμβούλιο και εκείνο καλείται να εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση.