Τροπολογία υπέρ της αποδοχής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που θα κατατεθούν μέχρι την 31η Ιουλίου χωρίς πρόστιμα κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια τροπολογία ζητείται, επίσης, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, να λαμβάνονται υπόψη και σε εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ζητείται επίσης η αποδοχή, χωρίς πρόστιμο, και των τροποποιητικών δηλώσεων που θα κατατεθούν μέχρι την 30η Αυγούστου, 

Αιτιολογώντας την πρότασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως η ηλεκτρονική εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρουσίασε καθυστέρηση 47 ημερών, ενώ η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία, μόλις 7 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει την ανάγκη συμμόρφωσης των πολιτών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η τήρηση των υποχρεώσεων του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.