Το σχέδιο νόμου για το «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων-Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις», κατέθεσε στη βουλή η υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση με το νομοσχέδιο αυτό επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία των πρότυπων πειραματικών σχολείων, έτσι να μπορούν να εφαρμοσθούν καινοτόμες πειραματικές μέθοδοι, ενώ παράλληλα στηρίζεται η δημιουργικότητα και η αριστεία.

Επίσης ιδρύεται “Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής” στο οποίο μεταβιβάζονται οι κύριες αρμοδιότητες 4 φορέων που λειτουργούσαν ως τώρα με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και καταργούνται πλέον : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας , Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έτσι, δημιουργείται ένα επιτελικό όργανο με πρώτη και βασική αποστολή την συμβολή στον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα λειτουργεί ως ο κατεξοχήν επιστημονικός σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας. Θα διαθέτει υψηλού επιστημονικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που θα εξασφαλίζει την συνέχεια αλλά και την τακτή ανανέωση του, ορθολογική δομή και λειτουργική ευελιξία.