Ρυθμίζεται η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους και την Περιφέρεια Αττικής προς τη ΔΕΗ.

Γι' αυτό κατατέθηκε σχετική τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, η ρύθμιση αφορά οφειλές των ΟΤΑ α' και β' βαθμού από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών τη χρονική περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2014.
 
Σύμφωνα με την τροπολογία ποσά οφειλής θα καθορισθούν σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη ΔΕΗ. Θα αφαιρεθούν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Θα ρυθμισθούν κατ' έτος και ανά υπόχρεο φορέα με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής το 2012 είχε αρνηθεί να παραλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα- αν και συντηρούσε το δίκτυο με δικά της κονδύλια- διότι μαζί με την αρμοδιότητα δεν μεταφέρθηκαν και οι αντίστοιχοι πόροι.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με απόφασή του στις 22/07, θεωρεί «αδιανόητη ακόμη και ως σκέψη την πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών να κληθούν δήμοι της Αττικής να καταβάλουν οφειλές προς τη ΔΕΗ για παροχή ηλεκτροφωτισμού και τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών που ποτέ δεν έχουν βεβαιωθεί».