Πάνω από 120 άνδρες, καλά εξοπλισμένοι, πήραν την εντολή από τη διοίκηση του Δ΄ Σώματος Στρατού να περάσουν το βράδυ παραπόταμο του Έβρου και να επιχειρήσουν.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκε νυχτερινή άσκηση του προσωπικού των μονάδων και ανεξάρτητων υπομονάδων της 12ης Μεραρχίας Πεζικού, στη γρήγορη διάβαση ποταμού.

Οι συμμετέχοντες στην άσκηση διαπίστωσαν ότι το βράδυ μπορεί να έχουν την κάλυψη που τους προσφέρει το σκοτάδι, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. 

Εκπαιδεύτηκαν σε ειδικές τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται καθώς το σκοτάδι δεν είναι μόνο σύμμαχος αλλά και εχθρικό.

Το Πεντάγωνο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις νυχτερινές επιχειρήσεις και θέλει όλο το δυναμικό του να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε το σκοτάδι να αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορεί να επιχειρεί με σχετική άνεση.

Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όταν απαιτούνται να  γίνονται συνδυασμένες επιχειρήσεις.

Γ. Κοκ.