Με νομοτεχνική βελτίωση της τελευταίας στιγμής ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έδωσε τη λύση στο θέμα που είχε προκύψει με το επικουρικό ταμείο των ενστόλων. 

Με την αλλαγή στο νομοσχέδιο, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού έχουν προθεσμία μέχρι το τέλους του τρέχοντος έτους να μετατραπούν αυτοδικαίως σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης και να μην ενταχθούν τελικά στο ΕΤΕΑ.

 Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και να έχει εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη.