Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα ρυθμίζεται το συνατξιοδοτικό των σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. 

Συγκεκριμένα παρέχεται στο προσωπικό που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας σχολικών φυλάκων, να αναγνωρίσει ως συντάξιμο τον χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.