Διευκρινιστικές προσθήκες στην τροπολογία για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που κατατέθηκε χθες ζήτησε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρήγας.

Αφού χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την αναφορά ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης για το 2013 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τις τυχόν διαδικασίες διαθεσιμότητας και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα, ωστόσο όπως προσθέτει, «με δεδομένο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα υπάρξει μόνιμο σύστημα αξιολόγησης, καλό θα ήταν αυτή να μην συνδεθεί με κλίμα γενικευμένης φοβίας και ανασφάλειας των δημοσίων υπαλλήλων».

Ως εκ τούτου το ΠΑΣΟΚ ζητεί να υιοθετηθούν δυο ακόμη σημεία, τα οποία ενισχύουν απόλυτα την εγγύηση ασφάλειας προς τον δημόσιο υπάλληλο.

Ειδικότερα ζητεί να προστεθεί στην παράγραφο 4 της τροπολογίας (παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4250/2014):

  • Στο στοιχείο α, στο τέλος, η φράση: «η εγγύηση αυτή συνιστά εκδήλωση της συνταγματικά προστατευόμενης αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του υπαλλήλου»
  • Στοιχείο γ ως εξής: «γ) εφόσον η αξιολόγηση του 2014 κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου».