Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης συζητήθηκε σε υπηρεσιακή διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν οι αρμόδιοι γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας, Πρόνοιας και Δημόσιας Υγείας, καθώς και στελέχη όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων, τονίστηκε η επιτακτικότητα εξεύρεσης πρακτικών λύσεων, καθώς οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα οδηγούν αναπόφευκτα στην ένταση των μεταναστευτικών ροών.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν:

  • Οι διαδικασίες και οι υποδομές υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η σύλληψή τους.
  • Η προώθηση ενεργειών σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την αποτύπωση των διαδικασιών των εμπλεκομένων καθώς και των συνεργειών μεταξύ των υπηρεσιών για τον εντοπισμό των αναγκαίων διοικητικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αναγκών, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι υφιστάμενες ελλείψεις.

Ο κ. Βαρτζόπουλος συνόψισε τα συμπεράσματα της σύσκεψης ως εξής:

  • Κατάρτιση Οδικού Χάρτη ενεργειών επίτευξης των στόχων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
  • Συγκρότηση διαρκών Επιτροπών από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανά τομέα δράσης
  • Συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων σε στελέχη, πληροφορίες και υλικό προς διευκόλυνση των εργασιών των διαρκών Επιτροπών.