Ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το ρωσικό εμπάργκο ζητεί η ΔΗΜΑΡ, τονίζοντας ότι κάθε επιπρόσθετη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος από την κυβέρνηση θα έχει δυσμενείς συνέπειες για τους Έλληνες παραγωγούς και την ελληνική αγροτική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Αριστερά, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημιώσεων με αξιοποίηση του τρόπου διαχείρισης αντίστοιχων κρίσεων τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο Ε.Ε.

Αναγκαίες είναι επίσης οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που πλήττονται καθώς και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.