Εγκύκλιο για να ακολουθείται ορθή και ενιαία πρακτική από τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε ζητήματα που αφορούν σε μετανάστες δημοσίευσε το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στο προσεχές μέλλον θα εκδώσει και σχετικό εγχειρίδιο.

Μεταξύ άλλων στην εγκύκλο αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης και αντιμετώπισης εκκρεμών αιτήσεων που υποβλήθηκαν με βάση το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και αφορούν την οικογενειακή επανένωση, την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, τους τύπους αδειών διαμονής που αντικαταστάθηκαν με θεώρηση εισόδου ή καταργήθηκαν.

Επιπλέον, παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη διάρκεια άδειας διαμονής σπουδών, την επανέκδοση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, την είσοδο μελών για οικογενειακή επανένωση, αλλά και την άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς