Περιοδεία στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί πραγματοποιήθηκε γύρος συναντήσεων με ομάδες παραγωγών, ενώ στο επιμελητήριο Βέροιας συναντήθηκαν με συναφείς  κλάδους διακίνησης ροδάκινων, όπως μεταφορείς και εξαγωγείς. 

Μετά τις συναντήσεις το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως πρέπει να γίνει άμεσα η καταγραφή των  αδιάθετων ποσοτήτων ροδάκινων και σημειώνει πως μετά την εξειδίκευση των ευρωπαϊκών μέτρων, αν χρειαστεί να υπάρξουν συμπληρωματικά μέτρα προστασίας των αγροτών από τα συναρμόδια υπουργεία.

Ακόμη αναφέρει πως είναι ανάγκη «να προχωρήσουμε άμεσα στην οργάνωση της παραγωγής με αιχμή του δόρατος την ποιότητα μέσα από θεσμικά όργανα, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών, για την κατάκτηση νέων αγορών ώστε να μην είναι μονοπωλιακά εξαρτώμενη η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων από τη ρωσική αγορά».

Επίσης το ΠΑΣΟΚ σημειώνει συμφώνησαν όλοι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τα προαναφερθέντα θέματα, με αφορμή και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

TAGS