Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, το αργότερο, θα πρέπει να έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιεφερειών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, η πρώτη καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία τα περιφερειακά συμβούλια θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην εκλογή των προεδρείων τους, τα μέλη των οποίων θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί στη Γενική Συνέλευση θα αναδείξει και το νέο προεδρείο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).