Την ομαλή καταβολή των συντάξεων εγγυήθηκε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της 15ης έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος «HΛΙΟΣ», που αφορά στις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα για το μήνα Αύγουστο.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, καθώς συχνά στη δημόσια συζήτηση ανακινούνται ανύπαρκτα σενάρια και υποθέσεις» είπε ο κ. Βρούτσης επισημαίνοντας:

Πρώτον, η ομαλή καταβολή των συντάξεων είναι εγγυημένη και διασφαλισμένη για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Η ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος έχει ενισχυθεί σημαντικά, τόσο με μια σειρά παραμετρικών αλλαγών που έχουμε δρομολογήσει ήδη από τον Ιούνιο του 2012, όσο και με την – για πρώτη φορά – οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Δεύτερον, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα αλλαγής ηλικιακών ορίων για όλους όσους συνταξιοδοτούνται με ειδικές διατάξεις. Παρότι, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, οι κάθε είδους συνταξιοδοτήσεις εκτός των γενικών ορίων ηλικίας αποτελούσαν δομικές στρεβλώσεις - κατ’ουσίαν μια «πολυτέλεια» για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας – που συντηρούσαν ανισότητες υπονομευτικές για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία αλλαγή ανατρέποντας οικογενειακούς προγραμματισμούς. Άλλωστε, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 3863/2010 έχει ήδη προβλεφθεί η σταδιακή και σε βάθος χρόνου εξάλειψη αυτών των ειδικών ηλικιακών ορίων.

Σε ό,τι αφορά στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ», για τον Αύγουστο, ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.656.430 άτομα.

Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.486.321 εκ των οποίων οι 11.520 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών. Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 2.313.908.898,06 ευρώ

Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 18.450.323.134,84 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 66,67% που αντιστοιχεί σε 7,32 δισ. ευρώ της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 66,13% που αντιστοιχεί σε 7,26 δισ. ευρώ. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 945,73 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

•  Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.823
•  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 172.667
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Αύγουστο ανέρχεται σε 54.957.200 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 437.667.366 εκατ. ευρώ.

«Κρίσιμης σημασίας πληροφόρηση, κυρίως για την εξέλιξη των χρηματοδοτικών αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων, αποτελεί η μηνιαία εισροή των νέων συνταξιούχων ανά ταμείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος "ΗΛΙΟΣ"  η εξέλιξη του πλήθους των νέων συνταξιούχων για τους οποίους αναγγέλθηκε η καταβολή σύνταξης αποτυπώνεται ως εξής: για το μήνα Ιούνιο 9.707 άτομα, για το μήνα Ιούλιο 12.696 άτομα και για το μήνα Αύγουστο 12.549 άτομα, συνολικά 34.952 άτομα» σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου, μεγαλύτερος αριθμός νέων συνταξιούχων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 54,4% για τους δικαιούχους κύριας σύνταξης.