«Θεωρώ ότι το πρόσφατο υπόμνημα που υπέβαλε προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και δημοσιοποίησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, θα πρέπει να αποτελέσει για την κυβέρνηση, αντικείμενο προβληματισμού και βάση γόνιμου διαλόγου, με σκοπό την αντιμετώπιση συσσωρευμένων από την κρίση προβλημάτων και για να τεθούν οι βάσεις για την ανόρθωση του εμπορίου» τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας σε δήλωσή του.

«Οι περισσότερες των προτάσεων της ΕΣΕΕ είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, η πορεία του τομέα του εμπορίου και των κλάδων του δεν είναι απλώς σημαντική, αλλά καθοριστική».

Ο κ. Σιούφας προσθέτει:

«Ας μη διαφεύγει από κανέναν ότι:

Πρώτον : Σε σχέση με το 2009, το 2013 ο γενικός δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων μειώθηκε περισσότερο από 30%.
Δεύτερον : Από το 2010 μέχρι σήμερα, η απασχόληση στους εμπορικούς κλάδους, μειώθηκε περίπου κατά 20% (από 800.000 σε περίπου 650.000 θέσεις εργασίας).

Παρ’ όλα αυτά, ο τομέας του εμπορίου εξακολουθεί να συντηρεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Εκεί θα πρέπει να ρίξει το βάρος της η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο και της πολιτικής της, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την στήριξη στην πολιτική της διεύρυνσης του χρόνου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Χρειάζεται και επειγόντως, να αναληφθούν δυναμικές πρωτοβουλίες όπως έγινε στην περίοδο 2004-2009 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε μόνιμη  συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, γεγονότα τα οποία, μέσα από διάλογο, να μετατραπούν και πάλι σε θεσμικούς συνομιλητές της Κυβέρνησης και φορείς δημιουργικής συνεργασίας.

Υπενθυμίζω ότι στην περίοδο εκείνη:

Πρώτον: Εντάχθηκαν, για πρώτη φορά, δραστηριότητες των εμπορικών επιχειρήσεων στο Γ’ ΚΠΣ και θεσπίστηκε για πρώτη φορά στον αναπτυξιακό Νόμο, ενίσχυση των ΜμΕ με επί πλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Δεύτερον: Καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε το 2005, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα «Μερική Απασχόληση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου», μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε με ποσοστό 40% της συνολικής εργοδοτικής επιβάρυνσης, η πρόσληψη 10.000 ανέργων από επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με απασχόληση 0-3 άτομα.

Τρίτον: Προωθήθηκε με νόμο ο πρωτοποριακός θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση εμπορικών επιχειρήσεων και λήφθηκε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας και του υγιούς εμπορίου.

Τέταρτον: Καθιερώθηκε ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θεσμός ο οποίος λειτουργεί ιδιαίτερα επιτυχημένα, και ο οποίος μαζί με την ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων, βρίσκονται δίπλα στον πολίτη καταναλωτή. Λειτουργήσαμε ακόμη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή και αναβαθμίσαμε το Εθνικό Συμβούλιο του Καταναλωτή.

Πέμπτον: Αναβαθμίστηκε και λειτούργησε αποτελεσματικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία.

Έκτον: Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιδοτηθούν δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι θετική. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε άλλωστε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από το τότε ΤΕΜΠΕ και νυν ΕΤΕΑΝ, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την λειτουργία του, την περίοδο 2004-2008. Το πρόγραμμα επιδοτούσε με 4 εκατοστιαίες μονάδες, τα επιτόκια των δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούσαν μέχρι 20 υπαλλήλους. Βρίσκω επίσης, ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση η σκέψη του Υπουργείου Ανάπτυξης, να μετατραπεί το ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι βάσεις υπάρχουν. Ταχύτητα και αποφασιστικότητα, χρειάζεται τώρα.

Έβδομον: Ως συμβολική αναγνώριση της προσφοράς του τομέα του εμπορίου, αναγνωρίστηκε η 22η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ως η «Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου», σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην «Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή» που εορτάζεται σε όλες τις χώρες – μέλη του ΟΗΕ στις 15 Μαρτίου κάθε έτους.

Όλα αυτά τα μέτρα, έδωσαν μεγάλη ώθηση στο τομέα του εμπορίου, διασφαλίζοντας την ίδρυση δεκάδων χιλιάδων νέων εμπορικών επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο 2004 – 2009».

Ο Δ. Σιούφας καταλήγει λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, να στηρίξουν με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και όλους τους κλάδους του εμπορίου, και όχι μόνο. Είναι βασική προϋπόθεση, για την αύξηση της απασχόλησης και την επιστροφή της οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης».