Με το μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μπενουά Κερέ συναντήθηκε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πρόβλημα της ανεπάρκειας εγγυήσεων (collaterals) των ελληνικών τραπεζών, το οποίο προκαλεί προσκόμματα στην άντληση ρευστότητας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες της ευρωζώνης, στη διαδικασία άντλησης φθηνής ρευστότητας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ενεχύρων που διαθέτουν δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την ΕΚΤ.

Σήμερα, μάλιστα, λήγει η προθεσμία που έχει θέσει η ΕΚΤ προκειμένου οι τράπεζες να ζητήσουν από τον νέο μηχανισμό ρευστότητας που έχει συσταθεί (LTRO) κεφάλαια. Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη δημοπρασία πρέπει να υποβάλουν έως σήμερα το απόγευμα στις εθνικές κεντρικές τράπεζές τους στοιχεία για τα δάνειά τους. Οι τράπεζες μπορούν να δανεισθούν από την ΕΚΤ με επιτόκιο 0,25% για περίοδο τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συζήτησαν και για τα αποτελέσματα των stress tests των τραπεζών τα οποία θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο.