Ως ψευδέστατο και κακόβουλο χαρακτηρίζει το υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Αυγή» σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο φέρεται να καταργεί την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Αμφίπολης.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι η νέα Εφορεία Αρχαιοτήτων που συγκροτείται στο νομό Σερρών ενισχύεται και διευρύνει τις αρμοδιότητές της καθώς περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο την εποπτεία των Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων αλλά και των Βυζαντινών που μέχρι τώρα υπάγονταν στην αρμόδια Εφορεία του νομού Καβάλας.