Από τις 18 έως και τις 21 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ.

Τα θέματα του συνεδρίου είναι:

1. Απολογισμός δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το 10ο έως το 11ο συνέδριο και τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ έως το 12ο Συνέδριο - Καταστατικό της ΚΝΕ.

2. Εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου και Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Οι Θέσεις του ΚΣ της ΚΝΕ για το 11ο συνέδριο θα δημοσιευτούν στο φύλλο του «Οδηγητή» στις 6 Σεπτέμβρη 2014. Οι Θέσεις περιλαμβάνουν την Έκθεση Δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το 10ο έως το 11ο Συνέδριο και τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ έως το 12ο Συνέδριο, καθώς και το σχέδιο Καταστατικού της ΚΝΕ.

TAGS