Τροπολογία για τη θεσμοθέτηση αφορολόγητου μέχρι 9.500 ευρώ για τους μοναχούς έγινε δεκτή και ψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο για την «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία».

Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές της συγκυβέρνησης, ενώ ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών».

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι συνταξιούχοι μοναχοί που το καθαρό ποσό της σύνταξής τους δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.

Με την ίδια τροπολογία, ορίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακινήτων από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.

Ακόμα, εξαιρεί από την παρακράτηση και απόδοση φόρου «την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών», όταν απασχολούν πρόσωπα για πάσης φύσεως μισθωτή εργασία και στο εξής οι ίδιοι οι μισθωτοί υποχρεούνται στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου.