Υπερψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη συγκρότηση ενός ενιαίου Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης προχώρησε σε αλλαγές, με αποτέλεσμα να αρθούν οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Τι αλλάζει

Από τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ Α.Ε., αφαιρέθηκε η μέριμνα «για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντιπροσώπευσης των ιδιωτικών κλινικών στα όργανα της διοίκησης της εταιρείας», δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες στον υπουργό Υγείας να παύει μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΑΝ Α.Ε..

Τίθενται περιορισμοί στην αναμεταβίβαση των ιδιωτικών μετοχών, ενώ ορίστηκε πως οι μετοχές προς συλλογικότητες του ιδιωτικού τομέα (αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών) δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μετοχών και μπορούν να μεταβιβαστούν μονάχα πίσω στο Δημόσιο (το οποίο θα δικαιούται να τις μεταβιβάσει εκ νέου), αποκλειούμενου του ενδεχομένου μεταπώλησής τους.

Άλλη μία προσθήκη που ορίζει πως «το ελληνικό δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει μετοχές σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς, σε ποσοστό που ουδέποτε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 29% του συνόλου των μετοχών». Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, «αυτό σημαίνει πως οι ιδιώτες θα κατέχουν το 20%, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα το 29%, ενώ το ελληνικό δημόσιο κρατά το 51%. Επομένως, το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει με πλειοψηφία».

Κόντρα στη συζήτηση

Κατά τη συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δια του εισηγητή του, τόνισε ότι η «εισαγωγή του μισθολογικού κόστους στα Kλειστά Eνοποιημένα Nοσήλια θα αυξήσει το συνολικό μέσο κόστος νοσηλείας κατά 50%».

Το ΠΑΣΟΚ, διά του Γιάννη Κουτσούκου, δήλωσε ικανοποιημένο ως επί το πλείστον από τις αλλαγές στο νομοσχέδιο. Ο κ. Κουτσούκος προσέθεσε, ωστόσο, έναν «αστερίσκο»:

«Δεν είναι δυνατόν οι δαπάνες για τον πάγιο εξοπλισμό των νοσοκομείων και τις αποσβέσεις του να περιληφθούν σ' αυτή τη διαδικασία κοστολόγησης, καθώς τις δαπάνες αυτές στον ιδιωτικό τομέα τις πληρώνουμε παραπάνω, ενώ για το κράτος αποτελούν συνταγματική υποχρέωση. Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοστολόγησης, θα βγάζαμε ουσιαστικά το κράτος από τη συμμετοχή του στις υποδομές της υγείας...».

«Γιατί επιλέξατε το γερμανικό σύστημα που έχει ανεπτυγμένο τον ιδιωτικό τομέα και όχι το αυστραλιανό που εφαρμόζεται σε περίπου 50 χώρες;» ρώτησε τον υπουργό ο Γ. Κυρίτσης από τη ΔΗΜΑΡ.

«Το σύστημα των DRG's (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) εφαρμόζεται στην Αυστρία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Εσθονία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, και έχει ζητήσει να το πάρει και η Κίνα» απάντησε ο Μάκης Βορίδης.