Συνάντηση με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους που ελέχθησαν με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ είχε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας τους παρότρυνε «να σταθούν μπροστάρηδες στην προσπάθεια οργάνωσης των συλλογικών αντιστάσεων και δημιουργίας ενός δικτύου αλληλεγγύης για τους πιο αδύναμους» και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα αδιέξοδα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στον «Καλλικράτη», τόνισε πως αποτελεί αντιδραστική «απορρύθμιση», και όχι μεταρρύθμιση ενώ στάθηκε και «στην αδυναμία των δήμων και των περιφερειών να παίξουν τον παραδοσιακό τους ρόλο, πολύ περισσότερο δε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και στις πρωτόγνωρες ανάγκες που δημιουργεί η πρωτοφανής κρίση σε όλα τα επίπεδα».

Παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματος για την Αυτοδιοίκηση, ο κ. Τσίπρας εξέθεσε αναλυτικά τους τέσσερις άξονες στους οποίους αυτή στηρίζεται:

«Δηλαδή για μία ριζοσπαστική αλλαγή στη δομή και τη λειτουργία των ΟΤΑ ώστε να καταστεί πραγματικά ισχυρή η Αυτοδιοίκηση, για το κοινωνικό κράτος και το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη δημοκρατική αναδιάρθρωση, την αποτελεσματικότητα και την υπέρβαση του πελατειακού συστήματος και της γραφειοκρατίας και, τέλος, για τη δημιουργία μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης κράτους-πολιτών».

Οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι εξέθεσαν στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι δήμοι, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, με την απόλυτη ανυπαρξία πόρων, αλλά και στο θεσμικό επίπεδο.