"Η αναγκαία αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ, είναι απαράδεκτο να εξαντλείται στην αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων" δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος τη Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης

τονίζομντας ότι "η προωθούμενη ελαστικοποίηση της εργασίας θα σημάνει ελαστικοποίηση και της αμοιβής της μισθωτής εργασίας. Μια νέα κατηγορία ημιανέργων θα προκύψει".