Στο Όσλο θα μεταβεί ο Πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), 11-12 Σεπτεμβρίου του 2014, την οποία διοργανώνει το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας (Storting) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣ ΣτΕ).

Τα θέματα, τα οποία έχουν επιλεγεί και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης είναι τα εξής:

1. Θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες – συμμετοχή, εμπιστοσύνη και δημόσιος διάλογος ως προϋποθέσεις για τη δημοκρατία

2. Δημοκρατία, Κυριαρχία και Ασφάλεια στην Ευρώπη

3. Κυβερνητική πλειοψηφία και αντιπολίτευση – αναζητώντας την ισορροπία σε μία δημοκρατία

O Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στην πρώτη θεματική ενότητα, αναδεικνύοντας τη συμμετοχική διαδικασία των πολιτών καθώς και των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση της σύγχρονης δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί επίσης συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των αντίστοιχων κοινοβουλίων, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, όπως οι προτεραιότητες αυτού και το πρόγραμμα για την περίοδο 2015 – 2016. Στις εργασίες των Γενικών Γραμματέων, θα συμμετάσχει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου.