Στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος κατόπιν πρόσκλησης της γενικής διευθύντριας Claude France Αrnould.

Αφού παρουσιάστηκαν οι δράσεις των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός, ο κ. Αβραμόπουλος εξήρε τον ρόλο και την σημασία του ΕΟΑ.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω στήριξής του και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική ανάληψης συντονιστικού ρόλο από τον Οργανισμό και συμβολής του στις δράσεις για την ανάδειξη της αμυντικής βιομηχανίας, μέσα από την οργανική δραστηριοποίησή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Θετικές χαρακτηρίζονται οι προοπτικές για την διεύρυνση της θεματικής των προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός, της συμμετοχής των κρατών μελών στην εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση προγραμμάτων, διττής φύσεως.

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες ο κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Gianni Pitella, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Claude Moraes, καθώς και με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.