Την ίδρυση ειδικών εδρών στα ΑΕΙ εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, και την περαιτέρω κατάρτιση των αξιωματικών καθώς η στρατιωτική διπλωματία είναι πολύτιμη σε κάθε χώρα που επιθυμεί να συμμετέχει στις παγκόσμιες εξελίξεις. 

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτείνει: 

1.  Την ίδρυση της Έδρας «Στρατιωτικής Ιστορίας και Γεωπολιτικής Αναλύσεως του Ελληνισμού στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, Ηρόδοτος» του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). 

2.   Την ίδρυση Έδρας «Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ, Θουκυδίδης» στο Πανεπιστήμιο  της Μακεδονίας  σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

3.    Οι Έδρες να λειτουργήσουν για 4 έτη, με δυνατότητα ανανεώσεως από το ΓΕΕΘΑ εφόσον κριθεί επιτυχής η λειτουργία τους.
 
4.    Αίτημα για να συμπεριληφθούν αντίστοιχα με τις Έδρες μαθήματα στο εκάστοτε Τμήμα των δύο Πανεπιστημίων. 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος σε συνεργασία με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο ενέκρινε τις παραπάνω προτάσεις δίνοντας παράλληλα την εντολή για την εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση και λειτουργία των Εδρών από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Να σημειωθεί ότι η  πρωτοβουλία στο να ιδρυθούν Επώνυμες Έδρες Στρατηγικών Σπουδών και Στρατιωτικής Ιστορίας  συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής επιστήμης και στην από κοινού ωφέλεια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πανεπιστημίων. Επίσης αποδεικνύουν  εμπράκτως ότι δίδεται  ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των αξιωματικών, η οποία, σε συνδυασμό με την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, εκτιμάται ότι θα έχει εποικοδομητικά αποτελέσματα, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. 

Οι Έλληνες αξιωματικοί συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο σε διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς αποστολές, 

Γ. Κοκ.