Έριξαν τις πρώτες τους εκπαιδευτικές βολές στα Μέγαρα οι  ανθυπολοχαγοί και οι μόνιμοι λοχίες της τάξεως 2014. 

Οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού αποτελούν κατά παράδοση του Όπλου «Το βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές της Ελλάδος.

Το έθιμο θέλει μόλις γίνουν οι βολές οι ανθυπολοχαγοί  και οι μόνιμοι λοχίες να …αλληλομουτζουρώνονται  από την πυρίτιδα των βλημάτων που  ρίχθηκαν. 

Γ. Κοκ.