Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος συναντήθηκε με το προεδρείο της ΚΕΔΕ. Στη συνάντηση συζητήθηκε η καλύτερη προετοιμασία και η υποστήριξη των δήμων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το Προεδρείο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι είναι αναγκαία η χρηματοδότηση από την Τεχνική βοήθεια και με διάθεση απ’ ευθείας απ’ τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, η ΜΟΔ θα συνεχίσει να στηρίζει τους Δήμους στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 κυρίως τους δήμους των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ώστε να ωριμάσουν τα έργα και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωσή τους στη νέα προγραμματική περίοδο. Επίσης συνδρομή θα υπάρχει και με τοποθέτηση στελεχών στους δήμους μετά από διάγνωση αναγκών και για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα, με ενίσχυση πόρων Τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη του Δήμου, την ωρίμανση και την παρακολούθηση των έργων με στόχο κανένας δήμος και ιδίως όπου υπάρχει έλλειψη στελεχών, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα εν όψει της υλοποίησης έργων.