«Η στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί πράξη ευθύνης και έμπρακτη αλληλεγγύη η οποία ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα «Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», ο κ. Κεγκέρογλου ανέφερε ότι «η θετική ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε αυτές τις προσπάθειες θα οδηγήσει στον συνδυασμό της οικονομικής με την κοινωνική ανάπτυξη, μια διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την κρίση».

Όσον αφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο υφυπουργός Εργασίας είπε ότι «πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της, στην οικονομική ευημερία, στην περιβαλλοντική ποιότητα και στο κοινωνικό κεφάλαιο».

«Η τρέχουσα οικονομική κρίση», πρόσθεσε ο κ. Κεγκέρογλου, «αναδεικνύει την ανάγκη για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού υποδείγματος της Ελλάδας και η συμβολή των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων κοινωνικών αναγκών κρίνεται αποφασιστικής σημασίας ιδίως στην οικονομική συνδρομή στο Εθνικό Σχέδιο Κοινωνικής Προστασίας».

Συνεχίζοντας ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο «Λευκό Μητρώο» για τις επιχειρήσεις που προωθεί το Υπουργείο και που όπως είπε «θα αναδείξει τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Σε ανταπόδοση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν φορολογία και ελαφρύνσεις ανάλογα με τη συνεισφορά τους σε θέσεις εργασίας και θα καταγράφονται στο «λευκό» μητρώο αν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ένας άλλος πυλώνας στον οποίο έχουν αναδειχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες αφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη και συγκεκριμένα στη συμβολή και στήριξη των δράσεων κοινωνικής φροντίδας».