Κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα η ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα ήταν ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένοι οι πρέσβεις όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα. 

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τις μείζονες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, όπως είναι τα νέα, σύγχρονα και λειτουργικά, οργανογράμματα των Υπουργείων, η μείωση των διοικητικών βαρών και η απλούστευση διαδικασιών, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το νέο, καινοτόμο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο. Όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, με τα νέα οργανογράμματα και τους νέους γενικούς διευθυντές, απαλλαγμένο από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, το Δημόσιο θα μπορεί να λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο έργο που πραγματοποίησε στον τομέα της δημόσιας διοίκησης η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στο πρώτο εξάμηνο του 2014, με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη διαμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη.