Στο Τορίνο της Ιταλίας βρίσκεται ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κώστας Τασούλας προκειμένου να μετάσχει στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οργανώνεται από την Ιταλική Προεδρία, στις 24-9-2014. 

Κύρια θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Υπουργική Σύνοδος είναι:
α) Η κοινή φύση των πολιτιστικών πολιτικών εν όψει της προετοιμασίας αναθεώρησης της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020.
β) Η διαχείριση άυλων, υλικών και ψηφιακών αγαθών μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων αλλά και από λοιπούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και από την κοινωνία των πολιτών. 

Την Σύνοδο θα απασχολήσουν και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, φορολογίας ηλεκτρονικού βιβλίου και πολιτιστικού τουρισμού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου το Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού κ. Ντάριο Φραντσεσκίνι θα παραδώσει στον Έλληνα Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Τασούλα για επαναπατρισμό στην Ελλάδα, 80 αρχαία αργυρά ελληνικά νομίσματα από τη Μακεδονία (Χαλκιδική) κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.  Τα νομίσματα αυτά είχαν κατασχεθεί από τις Ιταλικές Αρχές στην Βενετία ως παρανόμως εξαχθέντα στην Ιταλία και κατόπιν απόφασης δικαστηρίου της Βενετίας ενεκρίθη η επιστροφή τους στο Ελληνικό Κράτος.