Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics «Αθήνα 2011», ζητάει με έγγραφό του προς την οργανωτική επιτροπή ο υφυπουργός Υγείας, Χρήστος Αηδόνης.

Στο σχετικό έγγραφο διευκρινίζεται ότι εγκρίθηκε ο μειωμένος αναθεωρημένος προϋπολογισμός, με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

«Σχετικά με το παραπάνω έγγραφο που αφορά στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Διαπιστώθηκε υστέρηση εσόδων από χορηγίες σε μετρητά στο ύψος του ποσού των 3.000.000,00 €.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει νέες χορηγίες που να δικαιολογούν την κάλυψη του ποσού των 4.200.000,00 €

3. Υπάρχει επιφύλαξη για το ύψος των εσόδων που θα προκύψουν από πώληση εισιτηρίων.

 Με την επιφύλαξη των παραπάνω, εγκρίνουμε τον υποβληθέντα μειωμένο αναθεωρημένο προϋπολογισμό και σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα προβεί σε καμία άλλη χρηματοδότηση, πέραν του συμφωνηθέντος ποσού των 26.000.000,00 €.

Τέλος θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη την επανεξέταση του προϋπολογισμού σας και την εναρμόνισή του με τα πραγματικά έσοδα», αναφέρει η επιστολή του κ. Αηδόνη προς την οργανωτική επιτροπή.