Διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τους υπουργούς στοιχεία που αφορούν στις αμοιβές των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Όπως προκύπτει από την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, οι αμοιβές υπέστησαν τις προβλεπόμενες μειώσεις και έτσι το ανώτατο όριο αποδοχών γενικού γραμματέα Υπουργείου διαμορφώθηκε στα 4.750 ευρώ μηνιαία και για τους προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι αμοιβές έχουν το ίδιο όριο.