Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπος Αθανασίου με σημερινή δήλωσή του παρέχει πλήρη κάλυψη στον πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Καλαμίδα και Ιωάννη Τέντε, αντίστοιχα, για την άρνησή του να προσέλθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Αθανασίου υπογραμμίζει: "Οι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας είναι, κατά το Σύνταγμα, ισότιμοι και ισόκυροι με τον πρόεδρο της Βουλής.

Συνεπώς, ορθώς ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να παραστούν κατά τη συνεδρίαση αυτής, για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, διότι τη Βουλή εκπροσωπεί ο πρόεδρός της, τη δε Δικαιοσύνη οι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων και, επομένως, την πρόσκληση έπρεπε να απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής και στα πλαίσια της αμοιβαιότητας να ανταποδώσει την επίσκεψη, και δεύτερον, διότι η έγγραφη πρόσκληση προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κατά το ύφος και το περιεχόμενο, ενείχε εξουσιαστική διάθεση".