“Να πούμε όλη την αλήθεια και με λεπτομέρειες στο λαό” τόνισε στην ομιλία του στο υπουργικό Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο υπουργός Άμυνας προτείνει άλλες δύο συνεδριάσεις του υπουργικού για να συζητηθεί η πραγματική κατάσταση της οικονομίας και σημείωσε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα για να αποσυμφωρηθεί η συσσωρευμένη κοινωνική ένταση και η υποβόσκουσα βία.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ο Μεσοπρόθεσμος Δημοσιονομικός Προγραμματισμός πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών πρωτοβουλιών που σπάζουν τον φαύλο κύκλο και επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να ασκήσει αποτελεσματικά την πολιτική διεύθυνση της χώρας, ζητώντας την καθολική συσπείρωση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.

2. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την αλήθεια: προφανώς πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και με λεπτομέρειες στον λαό. Πριν την πούμε, όμως, πρέπει όλοι μας στην χώρα να την κατανοήσουμε την αλήθεια αυτή. Γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά, αποφασιστικά και γρήγορα ένα σχέδιο που είναι αληθινό, δηλαδή που παράγει αποτελέσματα και σέβεται και προστατεύει τις θυσίες των πολιτών.

3. Ο Μεσοπρόθεσμος Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2012-2015 πρέπει συνεπώς να έχει ως αφετηρία το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2010, δηλαδή το τελικό ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011, κυρίως την πορεία των δημοσίων εσόδων που εμφανίζουν υστερήσεις. Η πειστική εξήγηση και η κατανόηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτού του είδους τις αποκλίσεις μας επιτρέπουν να τεκμηριώσουμε πολύ καλύτερα τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό μέχρι το 2015 και να δούμε από τώρα ποιες είναι οι συμπληρωματικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και για το 2011, γιατί η ανακοίνωση του πακέτου του 2012-2015 προϋποθέτει ότι έχουν λυθεί και τα προβλήματα του 2011.

4.  Προτείνω, συνεπώς, και τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα μετά το Πάσχα, να ξανασυζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινώντας από την ανάγκη να συζητήσουμε την πραγματική κατάσταση της πραγματικής οικονομίας -ανεργία, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, πιστωτική επέκταση, λειτουργία των τραπεζών- και κυρίως να δούμε ποιος είναι σήμερα πια ο όγκος και η αντοχή της παρα-οικονομίας, ποια είναι τα πραγματικά επίπεδα των εισοδημάτων και τα πραγματικά επίπεδα των περιουσιών και των αποδόσεών τους, για να προσανατολίσουμε σωστά τις πολιτικές μας, αρχής γενομένης από την φορολογική πολιτική.

5. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία να φροντίσουμε να αποσυμφορηθεί η συσσωρευμένη κοινωνική ένταση. Η κοινωνική συνοχή έχει διαρραγεί και υπάρχει διάχυτη ένταση και υποβόσκουσα βία. Έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διαμορφώσουμε με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπό συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, το δίκτυο του εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, χωρίς αύξηση της δαπάνης για κοινωνικά επιδόματα, με στοχευμένες δράσεις γι’ αυτούς που έχουν πραγματική και αποδεδειγμένη ανάγκη στον τόπο κατοικίας τους.

6. Ο Μεσοπρόθεσμος Δημοσιονομικός Προγραμματισμός επίσης συνδέεται με τη διαχειρησιμότητα του δημόσιου χρέους και πιο συγκεκριμένα με το επείγον ζήτημα του τρόπου κάλυψης των δανειακών αναγκών της χώρας το 2012 και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί με πειστικό τρόπο για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της συζήτησης για την «αναδιάρθρωση» που είναι δυστυχώς εισαγόμενος.

7. Χαίρομαι επίσης γιατί έγινε δεκτό να είναι χρηματο-οικονομική κατά βάση η προσπάθεια αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, καθώς μέσα σε ορίζοντα τεσσάρων ετών, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα από άμεσες επενδύσεις θα είναι κατ’ ανάγκη περιορισμένο, ενώ μέσα από τη δημιουργία εταιριών χαρτοφυλακίου ακινήτων μπορούμε να έχουμε μια σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους.

8. Στο αναπτυξιακό επίπεδο θα πρότεινα να αναληφθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, πρακτικές και συγκεκριμένες, με γενναίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα η οικοδομή, η οποία πρέπει και μπορεί κινηθεί και να συμπαρασύρει πολλά επαγγέλματα και πολλούς άλλους τομείς.

9. Στο πλαίσιο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να προωθηθούν στοχευμένες εθνικές αναπτυξιακές συμφωνίες. Μίλησα ήδη για τις προγραμματικές συμφωνίες με τις τράπεζες, με την Δικαιοσύνη, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο για συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα.