Τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ που δεν έχουν πληρωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας προτείνει το ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή.

Το ΚΚΕ κατέθεσε και δεύτερη τροπολογία όπου προτείνει την κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση.

Ως προς το ζήτημα των προστίμων για τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ, οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν εντάσσουν στην τροπολογία τις εργοδοτικές εισφορές.

Με την τροπολογία προτείνουν να μην μεταβιβάζονται οι απαιτήσεις από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να απαγορευθεί η κατάσχεση και κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ για την είσπραξη οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Στην τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, το ΚΚΕ αναφέρει, στην αιτιολογική έκθεση, ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης αποτελούν κοροϊδία, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την αδυναμία κάλυψης των αναγκών θέρμανσης της λαϊκής οικογένειας», όπως δεν μπορούν και τα «ημίμετρα που προτείνουν τα άλλα κόμματα για μείωση του συντελεστή του ΕΦΚ ή διεύρυνση του κριτηρίου για τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης».

TAGS