Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταστρατηγεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των αποδοχών του συνταξιοδοτούμενου τα τελευταία πέντε έτη, σύμφωνα με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Θεανώ Φωτίου, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Στρατούλης αναφέρουν ότι η διάταξη αυτή καταστρατηγείται διότι το Γενικό Λογιστήριο κατά την απονομή των συντάξεων και για το τμήμα της σύνταξης από 1.1.2008, δεν λαμβάνει υπόψη του τον μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας που προηγείται της ημερομηνίας αποχώρησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία, αλλά τις ασφαλιστέες αποδοχές που βασίζονται αποκλειστικά στον μισθό του υπαλλήλου που ελάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα από την αποχώρησή του.

Οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν, ποιος έχει δώσει εντολή να ακολουθείται αυτή η πρακτική από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ποιες ενέργειες θα γίνουν για να αρθεί η συγκεκριμένη πρακτική που επιφέρει τεράστια οικονομικά βάρη στους συνταξιούχους του δημοσίου, με δεδομένη την επαναλαμβανόμενη περικοπή μισθών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3029/2002, «Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 160), ο υπολογισμός των συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των αποδοχών του συνταξιοδοτούμενου τα τελευταία πέντε έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του ν.3029/2002 τροποποίησε το άρθρο 9 του ΠΔ166/2000 και πρόσθεσε την παράγραφο 16 ως εξής:

«Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 2008 ως συντάξιμος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη:...ii. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, η οποία διανύεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μετά, ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία αποχωρεί της υπηρεσίας [...] διά του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου».

Η διάταξη αυτή, όμως, καταστρατηγείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διότι κατά την απονομή των συντάξεων και για το τμήμα της σύνταξης από 1/1/2008 δεν λαμβάνει υπόψη του το μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας που προηγείται της ημερομηνίας αποχώρησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία, αλλά τις ασφαλιστέες αποδοχές που βασίζονται αποκλειστικά στο μισθό του υπαλλήλου που ελάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την αποχώρηση του. Ως αποτέλεσμα, και λόγω της σημαντικής και επαλαμβανόμενης περικοπής των μισθών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το τμήμα της σύνταξης από 1/1/2008 υπολογίζεται ουσιωδώς μειωμένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η διατύπωση του εντύπου το οποίο χρησιμοποιείται από το ΓΛΚ για τον υπολογισμό της σύνταξης από 1/1/2008 αναφέρεται στο μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών, στην πράξη ο μέσος όρος των τελευταίων πέντε ετών δεν λαμβάνεται υπόψη αλλά, όπως ήδη ειπώθηκε, μόνον εκείνος του τελευταίου μήνα.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1.    Προκύπτουν τα παραπάνω από δική τους εντολή;
2.    Θα προβούν στις άμεσες και αναγκαίες ενέργειες ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και να αρθεί η προαναφερθείσα πρακτική που επιφέρει τεράστια οικονομικά βάρη στους συνταξιοδοτούμενους  του Δημοσίου;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Θεανώ Φωτίου
Αλέξης Μητρόπουλος
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Δημήτρης Στρατούλης