Στην αγορά του Ρέντη βρέθηκε σήμερα ο  υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Ο υφυπουργός ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τα καταστήματα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ στου Ρέντη.

Εκτός από τη διοίκηση του Οργανισμού, ο κ. Γιακουμάτος συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων και εκπροσώπους του Συνδέσμου Εμπόρων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

Ενημερώθηκε για την οικονομική δραστηριότητα του Οργανισμού και τις προωθητικές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και σκοπό έχουν αφενός να περιορίσουν την φοροδιαφυγή, αφετέρου να εντείνουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Ο υφυπουργός, ανέπτυξε τους βασικούς κυβερνητικούς άξονες για τα θέματα οργάνωσης του χονδρεμπορίου και τα μέτρα εκείνα που περιορίζουν το παραεμπόριο και προστατεύουν τις νόμιμες και εγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιακουμάτος επισκέφτηκε την Αγορά του Καταναλωτή όπου διαπίστωσε ότι προσφέρονται ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα στους καταναλωτές.