Κατά  10,3% αυξήθηκε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ο ρυθμός απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ (Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας  Κωνσταντινόπουλος, το ποσοστό απορρόφησης έφθασε στο 53,2% του συνόλου (από  48,3 % την ίδια περίοδο το 2013), προσθέτοντας  επιπλέον ακόμα 600 εκ.  ευρώ πόρους στην Αγορά. 

Ο  κ. Κωνσταντινόπουλος, επανέλαβε την πρόθεση και την συνεχή προσπάθειά του -που ήδη φαίνονται τα αποτελέσματά της - για την πλήρη απορρόφηση  των κονδυλίων του ΕΣΠΑ μέχρι τις 31/12/2015, ώστε να «μην επιστρέψουμε ούτε ένα ευρώ στις Βρυξέλλες, από αυτά που μας ανήκουν».