Συνεργασία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ανεργίας, ζήτησε κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο για την Απασχόληση ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που ανέπτυξε στους ομολόγους του τις δράσεις της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας πως «οι Έλληνες, με πολλές και προσωπικές θυσίες, κατάφεραν και “έστριψαν το καράβι στο δρόμο της Ανάπτυξης”» και προσέθεσε πως για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια η «οικονομία μας γυρίζει σε θετικό πρόσημο».

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση εφάρμοσε «τολμηρή δημοσιονομική και διαρθρωτική ατζέντα», ενώ συνέχισε λέγοντας πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αποδίδουν στην πραγματική οικονομία.

«Η ανεργία παραμένει ακόμα ιδιαίτερα υψηλή», συνέχισε ο κ. Σαμαράς λέγοντας πως μειώνεται σταθερά και ανέπτυξε τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση προς την «ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης».

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στο «Εθνικό Σχέδιο για την απασχόληση», που όπως είπε περιλαμβάνει «συγκεκριμένα προγράμματα προώθησης της επιχειρηματικότητας, ενθάρρυνσης των start-ups εταιριών, προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, προγράμματα μαθητείας νέων ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, την Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την πρόσβαση σε πύλες πληροφοριών».

Χαρακτηρίζοντας την ανεργία ως το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα ο πρωθυπουργός στάθηκε στις δράσεις για την καταπολέμησή της:

  • Ενίσχυση συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για το σχεδιασμό συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Όπως είπε, η συγκεκριμένη συνεργασία σφραγίστηκε στη Γενεύη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης για τον Εθνικό Κοινωνικό διάλογο υπό την αιγίδα της ILO.
  • Στοχευμένες λύσεις και ανάπτυξη εργαλείων. Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, επεσήμανε «αξιοποιούμε απολύτως τους κοινοτικούς πόρους με πιο έντονες, στοχευμένες, εμπροσθοβαρείς πολιτικές».
    Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά τα πρώτα κονδύλια έχουν αρχίσει να απορροφώνται και «με την υποστήριξη και ΕΕ τρέχει το 2014, ένα μεγάλο πακέτο παρεμβάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σε 145.000 ανέργους πρόσβαση στην αγορά εργασίας».
  • «Εγγύηση για τους Νέους». Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε πως «τα πρώτα χρήματα από τα 170 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί. Απευθύνεται σε σχεδόν 240.000 νέους ανέργους στη χώρα μας, ηλικίας έως 24ων ετών».
  • Εφαρμογή του προγράμματος «voucher εισόδου στην εργασία για ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις». Ο κ. Σαμαράς επεσήμανε πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και βασίζεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  • Προώθηση της ανάπτυξης μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως πρόκειται για το «κλειδί για την επιτυχία μας» και επεσήμανε πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. «Απαιτείται όμως η ΕΕ να πετύχει μια μεγαλύτερη μόχλευση πόρων μέσω της ΕΤΕπ και άλλων επενδυτικών ιδρυμάτων» συνέχισε.

«Πρέπει να μεταδώσουμε στους λαούς μας μιαν ελπίδα χειροπιαστή που θα βασίζεται σε γερά θεμέλια, ανάπτυξης εργασίας, αξιοπρέπειας και προοπτικής» τόνισε και προσέθεσε πως θα πρέπει να «συνοδεύεται από πόρους, αλλά κυρίως από αποφασιστικές πολιτικές βασιζόμενες σε σύγχρονα, έξυπνα εργαλεία. Μόνον μια τέτοια πολιτική μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά τη διαρθρωτική προσαρμογή που έχουμε επιτύχει».