Με τον ευρωπαίο επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Λάζλο Άντορ, συναντήθηκε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Η κυρία Χριστοφιλοπούλου παρουσίασε στον Επίτροπο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διασύνδεσή του με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση των διοικητικών βαρών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην αναδιοργάνωση των δομών του Δημοσίου, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα και στη σύνδεση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και τον προσδιορισμό μεγάλης κλίμακας ψηφιακών μεταρρυθμίσεων.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες χρηματοδότησης των παραπάνω μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-

2013, η κ. Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο που συμπίπτει με την υιοθέτηση του νέου ΕΣΠΑ 2014- 2020 και με την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020», ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαδραματίσει έναν επιτελικό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση και συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Για τον σκοπό αυτόν, η υφυπουργός ζήτησε να υπάρξει εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων, με δεδομένο ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έθεσε έγκαιρα τους στόχους και τις προτεραιότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020».

Το αίτημα για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι, ενόψει της επικείμενης έγκρισης και έναρξης του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι απαραίτητη η υποστήριξη για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.