Τις προτάσεις του για τα «κόκκινα» δάνεια περιγράφει το ΚΚΕ σε φυλλάδιο που διακινεί.

Η πρόταση  του ΚΚΕ για «ουσιαστική ελάφρυνση χρεών των λαϊκών οικογενειών, φτωχών αγροτών και ΕΒΕ» σημειώνει ότι τα κύρια άρθρα της πρότασης νόμου προβλέπουν:

  • Διαγραφή του 50% των οφειλών εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.
  • Αναστολή της πληρωμής για τους ανέργους για όσο διάστημα βρίσκονται στην ανεργία.
  • Διαγραφή τόκων από την οφειλή των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα.
  • Διαγραφή των ποσών των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν και ανατοκίστηκαν.
  • Μείωση των οφειλών των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Μείωση των οφειλών των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Παύση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εναντίον των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων.
  • Περιορισμός της υποθήκης στο ύψος του αρχικού δανείου.