Ερώτηση προς τον Μάριο Ντράγκι απηύθυνε ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχετικά με τα streess tests των τραπεζών και τα δάνεια των κομμάτων. 

Όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησης του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, παρά τις σημαντικές και συνεχείς κρατικές ενισχύσεις, είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια», ενώ υπενθυμίζει ότι «ένα κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελείται από την, περίπου 270 εκατ ευρώ, δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων που συγκροτούν τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση, με ενέχυρο την, αρκετά μειωμένη σήμερα, κρατική τους χρηματοδότηση».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ να τον ενημερώσει με ποιο τρόπο «εξετάστηκαν στα stress-tests και στην Αξιολόγηση του Ενεργητικού τα δάνεια που έχουν λάβει τα κόμματα της ελληνικής κυβέρνησης», καθώς επίσης, ποιο είναι «το ύψος αυτών των δανείων και πόσες οι επισφάλειες που έχουν εγγράψει οι τράπεζες, με δεδομένη και τη μείωση της αξίας της ενεχυριαζόμενης κρατικής επιχορήγησης». Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Δ. Παπαδημούλης ζητά από τον Μ. Ντράγκι να αξιολογήσει «τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου των ελληνικών τραπεζών».