«Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για μείωση φόρων» διαμήνυσε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας στο  επίσημο δείπνο του 13ου συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, επεσήμανε πως «το αυξανόμενο φορολογικό βάρος επηρεάζει σημαντικά το κόστος των τουριστικών επιχειρήσεων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση των υπηρεσιών τους».

Ο υπουργός σημείωσε ότι «το τουριστικό προϊόν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το πλέον εξαγώγιμο εθνικό προϊόν και ως τέτοιο να προστατεύεται. Έχουμε δεσμευθεί, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, για ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15% στις επιχειρήσεις, δέσμευση που θα τηρηθεί. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς θεωρήσεων εισόδου, είναι ζήτημα που απασχολεί το υπουργείο Εξωτερικών και θεωρώ ότι οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τον ΣΕΤΕ χρήζουν σοβαρής επεξεργασίας».

Σχετικά με τα ακίνητα, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι στηρίζει την »αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ως σύγχρονη μορφή επένδυσης, που ενώ είναι τόσο διαδεδομένη επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό», ενώ όπως είπε «στην Ελλάδα είμαστε ακόμα διστακτικοί ενώ το ακίνητο έχει τεράστια δυνατότητα ως αναπτυξιακό εργαλείο στη χώρα».

Ανέφερε ακόμη ότι η στρατηγική για τον τουρισμό για την προσεχή προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με το συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Εκτενέστερη αναφορά, όπως είπε ο υπουργός, γίνεται και στο σχέδιο του νέου τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) το οποίο εξειδικεύει όσα αναφέρονται στο κείμενο του νέου ΕΣΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, γνωστοποίησε ότι ένας ευρύς διάλογος ξεκινάει τον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκουμε τη βελτίωση του μηχανισμού αξιολόγησης, στοχεύουμε στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκταμίευσης» κατέληξε ο υπουργός.