«Ανάσα για χιλιάδες πολίτες» χαρακτήρισε τη ρύθμιση για τα ληθιπρόθεσμα χρέη ο υπουργός Οικονομικών.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο Γκίκας Χαρδούβελης τόνισε πως «η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί μια ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους» προσθέτοντας ότι «είναι αποτέλεσμα εντατικής και ενδελεχούς προετοιμασίας και συντονισμένων ενεργειών.

Η διάταξη αφορά την εξυπηρέτηση όσων πολιτών βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Συγχρόνως η πολιτεία επιδοκιμάζει έμπρακτα τους συνεπείς φορολογούμενους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με παλαιότερο πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων στο οποίο έχουν ενταχθεί».

Παράλληλα προανήγγειλε και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα όπως αυτή για την άρση των στρεβλώσεων των πλειστηριασμών. Προανήγγειλε, επίσης, και συγκεκριμένες δράσεις για τους μεγάλους οφειλέτες τονίζοντας ότι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης.

   Μεταξύ άλλων για τους μεγάλους οφειλέτες το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε:

   1. αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής μονάδας είσπραξης λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στελέχωσής της σε 85 τουλάχιστον άτομα.
   2. πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, ΚΕΑΟ
   3. βελτίωση της παρακολούθησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών, μέσω μεγαλύτερης συνδρομής από το ΚΕΦΟΜΕΠ, με την ενσωμάτωση σε ένα κεντρικό σύστημα όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τις τοπικές εφορίες, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας ασφαλώς τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
   4. επιτάχυνση της διαδικασίας διαγραφής ανεπίδεκτων οφειλών
   5. άρση των στρεβλώσεων του πλαισίου των πλειστηριασμών με βάση νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί
   6. στελέχωση της υπηρεσίας ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων, με εξειδικευμένο προσωπικό
   7. μέριμνα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχων και είσπραξης εσόδων
   8. εφαρμογή του νέου συστήματος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και
   9. εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας στη ΓΓΔΕ ώστε το προσωπικό να αμείβεται ανάλογα με τα προσόντα και τις επιδόσεις του.

«Για όσες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σκοπεύουμε να υποβάλουμε τη σχετική νομοθεσία στο επόμενο διάστημα», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Για την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι αποτελεί ένα επιτυχημένο μέτρο που η κυβέρνηση προώθησε ύστερα από ευρεία διαβούλευση με τους εταίρους το οποίο απέφερε μεγάλη προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνία, στην απασχόληση και τον τουρισμό.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα από 1.1.2015.

Είπε επίσης πως σε ότι αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση στο Υπουργείο, διαχωρίζεται η Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής με στόχο να εξασφαλιστεί η λειτουργική και αποτελεσματική χάραξη και εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιμους και διακριτούς τομείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του υπουργείου Οικονομικών.