Γράφει ο Παναγιώτης Τζαννετάτος

Σε πολυνομοσχέδιο μετέτρεψε η κυβέρνηση την ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύμισης «Ανοικτή Διάθεση εγγράφων».

Η βροχή τροπολογιών, ζάλισε τους πάντες αλλά εκνεύρισε και τον αρμόδιο υπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που απαίτησε από τους συναδέλφους του, να έρθουν και να υποστηρίξουν τις προωθούμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν συνολικά 41 τροπολογίες. Από αυτές οι  12 ήταν υπουργικές τροπολογίες με κυριότερη αυτή του Οικονομικών για τις δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ υπήρξαν και 29 βουλευτικές που έγιναν οι 11 αποδεκτές.

Οι πιο ενδιαφέρουσες είναι δύο, οι οποίες επί της ουσίας αφορούν τους ίδιους τους βουλευτές και είναι ιδιαίτερα προνομιακές. Η πρώτη, δίνει τη δυνατότητα σε βουλευτές και ευρωβουλευτές, που πριν εκλεγούν, εργάζονταν στο δημόσιο και παραιτήθηκαν για να βάλουν υποψηφιότητα (όπως ορίζει το Σύνταγμα) να επανέρχονται στην υπηρεσία τους, χωρίς να χάνουν τα χρόνια της απουσίας τους για τη προαγωγή τους. Με λίγα λόγια, αν ένας δημόσιος υπάλληλος εκλεγεί για μια τετραετία βουλευτής, τα χρόνια αυτά θα προσμετρηθούν όταν επιστρέψει στην υπηρεσία του, σ τη προαγωγή του, σαν να μην είχε φύγει ποτέ από αυτή. Στην αιτιολογική μάλιστα έκθεση αναφέρεται πως «η αντίθετη εκδοχή καθιστά αδικαιολόγητα δυσχερή την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και οδηγεί σε ουσιαστική υποβάθμιση του επανερχόμενου υπαλλήλου, αφού η παράλειψη προσμέτρησης της θητείας του οδηγεί και στην παράλειψη προαγωγής του λόγω του ότι δεν συμπληρώνει τον αναγκαίο χρόνο».

Η δεύτερη, αφορά τους συνεργάτες των βουλευτών που εκλέγονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή (!) και εργάζονται στο δημόσιο ή εκείνους που απoσπόνται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υπάλληλοι που διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοποιότητας σε αυτές τις περιοχές, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μια τουλάχιστον δεκαετία. Ωστόσο με τη τροπολογία, μπορούν να μειώσουν την παραμονή τους στο μισό (πενταετία), εφόσον κληθούν να στελεχώσουν βουλευτικά γραφεία ή το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Για την ιστορία, ο χρόνος υπηρεσίας στο βουλευτικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στη παραμεθόριο.