Δεκατρία δισ. ευρώ, από τα μη εξυπεηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια αφορούν σε μικρές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σε μεγαλύτερες, σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια.

Όπως δήλωσε στην «Ημερησία» ο υπουργός Ανάπτυξης,  συνολικά το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες φτάνει στα 215 δισ. ευρώ. Το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ανέρχεται στα 86 δισ. ( 50 δισ. ευρώ επιχειρηματικά και 36 δισ. ευρώ ιδιωτών). Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονται στα 21 δισ. ευρώ και προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 12 δισ. ευρώ. Όλα αυτά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η λύση που προωθείται είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, «οι οποίες άλλωστε, όπως σημείωσε, θα έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν μεγάλο ποσοστό οφειλών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίες προηγουμένως θα ήταν αδύνατο να εισπραχθούν».

Δεν θα είναι ενιαίο το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Κρίθηκε σκόπιμο, όπως εξήγησε ο υπουργός, να προηγηθεί η αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων, ώστε καταρχήν να μην χαθεί χρόνος για την πραγματική οικονομία και να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ανάσχεση της ανεργίας.

«Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ουσιαστικά είναι αλληλένδετα τα δύο ζητήματα, καθώς γενεσιουργός αιτία και των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις και συνεπακόλουθα οι εργαζόμενοι σε αυτές. Πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι σημαντικός αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρηματιών έχει προσημειώσει το σπίτι του, προκειμένου να λάβει επιχειρηματικό δάνειο» όπως είπε ο κ. Δένδιας.
Για τα σχόλια περί ασυνενοησίας των συναρμόδιων υπουργών, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν βοηθά το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του να γίνεται τέτοιου είδους συζήτηση, «η οποία μάλιστα στερείται πραγματικής βάσης. Όλοι στο ίδιο σκάφος βρισκόμαστε...» όπως σημείωσε.