Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από την καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΛΚ σχετικά με τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ.

Η άμεση αντίδραση, ο απόλυτος και κατηγορηματικός τρόπος με τον οποίο οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ καταδικάζουν την τουρκική επιθετικότητα, οφείλεται, σύμφωνα τον κ. Κεφαλογιάννη, και στις πρωτοβουλίες που συντονισμένα ανέλαβαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι Κύπριοι του Δημοκρατικού Συναγερμού που ανήκουν στο ΕΛΚ.

Στο ψήφισμα του ΕΛΚ αναφορικά με τις τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου, υπογραμμίζονται τα εξής:

1. Η Τουρκία πρέπει να δεσμευθεί κατηγορηματικά στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με βάση τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Οι ισχυρισμοί και ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν νομική βάση και έρχονται σε καταφανή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

3. Καταδικάζονται οι τουρκικές ενέργειες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Υπογραμμίζεται η σημασία του να σταματήσει η Τουρκία τις προκλητικές ενέργειες στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και να απέχει από απειλές εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Καλείται η Τουρκία να σεβαστεί τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών-μελών είναι απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής της πορείας.

6. Ζητείται από την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να επικυρώσει χωρίς επιπλέον καθυστέρηση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.

7. Οι τουρκικές ενέργειες επηρεάζουν αρνητικά τις διμερείς διαπραγματεύσεις, που στόχο έχουν να φτάσουν σε μια ολοκληρωμένη λύση του κυπριακού προβλήματος.

8. Οι προαναφερθείσες πράξεις της Τουρκίας είναι ασύμβατες με τις νομικές της υποχρεώσεις και τον διακηρυγμένο στόχο της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προειδοποιεί την Τουρκία ότι η συνέχιση ή και επανάληψη τέτοιων πράξεων αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην αποκοπή του δρόμου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.