Εδώ και δεκαετίες οι αξιωματικοί των Ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος  κατέχουν όχι μόνο την τέχνη του πολέμου αλλά και της στρατιωτικής διπλωματίας. Είναι μορφωμένοι σε πολλά επίπεδα και μπορούν επάξια να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας σε διεθνείς οργανισμούς.

Ωστόσο το Πεντάγωνο θέλει επιπλέον να ενισχύσει το μορφωτικό επίπεδο των αξιωματικών του. Στο πλαίσιο αυτό το ΓΕΕΘΑ ανακοινώνει ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 και σε ετήσια βάση από δω και πέρα είναι τα παρακάτω:

  • Θα συμμετέχουν από 12 έως 40 σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» («Master of Arts in Strategic Security Studies»). Γι αυτό υπήρξε υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.
  • Στις «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλειας» θα μπορέσουν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό 70 σπουδαστές της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου παρακολουθώντας μαθήματα στα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ).
  • Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης με την ονομασία «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων» («Systems Engineering») και «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν έως και 70 άτομα κατ’ έτος σε 70. Γι αυτό θα υπάρξει συνεργασία από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε) .
  • Το βρετανικό Πανεπιστήμιο «Plymouth» από το 2009 συνεργάζεται με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, σε σπουδαστές και αποφοίτους παλαιοτέρων εκπαιδευτικών σειρών της Σχολής, στην «Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνής Ασφάλεια» («Applied Strategy and International Security»). Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 78 Μ.Δ.Ε. στα στελέχη των Ε.Δ.
  • Η ίδρυση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων σε συνεργασία με τη ΣΕΘΑ, την ΑΔΙΣΠΟ καθώς και με τη Σ.Σ.Ε, αποτελούν επιδίωξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αξιωματικών ,ειδικότερα, για πολλά χρόνια. Συνιστούν τη σημαντικότερη ενέργεια για την υλοποίηση της πολιτικής του Γ.Ε.ΕΘ.Α για τις μεταπτυχιακές σπουδές των στελεχών, με την αύξηση του αριθμού αυτών που τελικά θα κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
  • Επιδίωξη είναι στο εγγύς μέλλον να ιδρυθούν και άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία της χώρας σε γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των Ε.Δ. Ήδη είναι σε εξέλιξη η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ) για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» («Marine Science and Technology Management»). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ έτος σε 80 άτομα.
  • Επιπλέον μεγάλος αριθμός στελεχών συμμετέχουν ανεξάρτητα και ατομικά σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού ενώ αξιοποιούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό που παρέχονται από διάφορα Ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα «ΩΝΑΣΗ», Ίδρυμα «ΔΑΥΙΔ» και Οργανισμούς, όπως o « Hellenic War Risk Association».

Το ΓΕΕΘΑ , όπως φαίνεται, επενδύει στη γνώση και την επιμόρφωση των στελεχών και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επιτύχει με την συνδρομή των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Γ. Κοκ.